Mand der ringer på en klokke

Klagemuligheder

Her får du vejledning, hvis du har behov for at klage over en behandling, du har modtaget af en finansiel virksomhed. Du får ligeledes links til de forskellige klageinstanser samt klageguides, der kan fortælle dig, hvilken instans, der kan behandle din sag, hvis du ønsker at klage over fx en bank eller et forsikringsselskab.

Klageprocessen

Er du utilfreds med den behandling, du har modtaget af en finansiel virksomhed (bank, forsikringsselskab, pensionsselskab m.v.), har du mulighed for at henvende dig til virksomhedens klageansvarlige. Finansielle virksomheder er forpligtigede til have en intern klageansvarlig, hvis formål er at behandle kundernes klager. Oftest er det bedst at indgå i en dialog med virksomheden – fx med din bankrådgiver eller forsikringsselskab – og sidenhen henvende dig til den klageansvarlige, hvis du ikke har opnået det ønskede resultat.

At henvende sig til den klageansvarlige er ligeledes en betingelse for, at du senere kan klage til Pengeinstitutankenævnet, Ankenævnet for forsikring og andre ankenævn.

Pengeinstitutankenævnet har mulighed for at behandle sager mellem pengeinstitutter og forbrugere, hvor forbrugeren har lidt et økonomisk tab som følge af bankens handlinger.

Forsikringsankenævnet behandler sager, hvor kunden er utilfreds med eget forsikringsselskab eller en eventuel afgørelse, de har truffet. Bemærk at hvis du er utilfreds med modpartens forsikringsselskab, har du mulighed for at klage til Forsikringsoplysningen i stedet.

Der findes også andre ankenævn. Nedenfor finder du en oversigt over klageinstanserne.

Elektroniske klagerådgivere

Finanstilsynets elektroniske klagerådgiver

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens online klagerådgiver

Private ankenævn

Ankenævnet for forsikring

Ankenævnet for investeringsfonde

Forbrugerklagenævnet

Pengeinstitutankenævnet

Realkreditankenævnet

Fondsmæglerforeningen