Hjælp til at tilpasse din økonomi som pensionist

Når du står på tærsklen til din nye tilværelse som pensionist, kan det være på sin plads at give din nye økonomiske situation et gennemsyn.

Læg et budget for din nye tilværelse

Når du går på pension vil du opleve, at der er færre faste udgifter. Fx skal du ikke længere betale fagforening, a-kasse eller lignende. Du kan også opleve at du fx får rabat på transportudgifter, fritidsaktiviteter og lignende. På den anden side vil dine indtægter falde. For at få styr på dine nye indkomster og udgifter, kan det derfor være relevant at lægge et budget for din nye økonomi.

Et godt udgangspunkt for et budget er Penge- og Pensionspanelets budgetskabelon

Du kan også bruge Borger.dks Pensionsbudget. Det kan hjælpe dig til at få et overblik over, hvordan din husstands pensionsindtægter kommer til at se ud, når du går på pension. Her kan du indtaste dine egne tal og se, hvilke indtægter husstanden over tid får fra folkepension og andre pensioner. Du kan også se, hvilken betydning andre indtægter har, fx efterløn og arbejdsløn, og du kan tage højde for forbrug af eventuel formue og friværdi.

Du kan prøve borger.dk´s pensionsbudget her

Langsigtet nedsparing

Du bør lægge en plan for din nedsparing og overveje i hvilken rækkefølge du ønsker at bruge fx kontant opsparing, rate- og kapitalpensionsmidler og eventuel friværdi i fast ejendom. Rækkefølgen for, hvornår du bruger din kapital, fx opsparing, ratepension eller friværdi, kan have afgørende betydning for, hvor langt pensionsopsparingen rækker. Og rækkefølgen kan også have betydning for, hvor meget, der bliver efterladt til dine arvinger.

Vær opmærksom på omkostningerne ved nedsparing. Det koster penge at ”veksle” friværdien i ejerboligen til rede penge. Pensionsudbetalinger bliver beskattet og udbetaling af pension kan nedsætte offentlige ydelser, fx pensionstillægget.

tilpas din økonomi som pensionist